Technické služby města Olomouce a.s. Všude tam, kde nás potřebujete

Dnes je 6. 12. 2016, 49. týden - LICHÝ

Prodej PHM Diesel 28.70 Kč Natural 29.40 Kč

Svoz odpadu, sběrové dvory a soboty

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu od občanů města Olomouce patří mezi nejdůležitější a nejrozsáhlejší činnosti TSMO, a.s. Ke svozu je využívána nejmodernější technika a vybavení a jeho bezproblémové zajištění každý den zabezpečuje řada speciálních vozidel a desítky proškolených pracovníků. Svoz směsného komunálního odpadu je obvykle prováděn v dopoledních hodinách. V této souvislosti apelujeme na občany města, aby neparkovali svá vozidla před stanovišti nádob, neboť tímto způsobující nemožnost jejich vyprázdnění.

Máte-li zájem o informaci o svozových dnech všech odpadů ve Vaší lokalitě, obraťte se na telefonní číslo 585 700 035, nebo na mail: odpady@tsmo.cz . Linka je dostupná každý všední den v době 5:30 - 21:00. Mistři Provozovny odpadového hospodářství ochotně odpoví na všechny Vaše dotazy.

Svoz odpadu v době svátků

Svoz veškerého odpadu probíhá i ve svátky, pakliže tyto připadají na všední den, s výjimkou dvou svátků – Nového roku a Velikonočního pondělí. V případě, že Nový rok připadá na všední den, tak se tento den svoz neprovádí a harmonogram svozu je o jeden den posunut. Na Velikonoční pondělí svoz neprobíhá a svozový týden tak začíná až v úterý a končí v sobotu.

Odkládání objemného odpadu u nádob

Odpad, který se nevejde do nádob, je nutné odevzdávat na sběrových dvorech a při sběrových sobotách. Jeho odkládání u nádob je kvalifikováno jako zakládání černé skládky a může být podle toho i postihováno a pokutováno.

Poplatek za svoz odpadu:

TSMO, a.s. není příjemcem platby poplatku za komunální odpad. Správcem poplatku je Magistrát města Olomouce. Poplatek je tedy nutno platit na jejich oddělení poplatku za komunální odpad, Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel. 588 488 617-621, 588 488 611-612.

Provozní doba odd. je:
pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30

Velikost a počet přidělených nádob

TSMO, a.s. neurčují frekvenci svozu, počet a velikost nádob na jednotlivých stanovištích, toto stanovuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce. V případě, že Vám nedostačuje frekvence svozu, počet či velikost nádob, obraťte se, prosím, na telefonní čísla 588 488 332, 588 488 335. Pracovníci Magistrátu města Olomouce Vám ochotně poradí a pomohou.

Sběrové dvory pro občany

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady.

SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579
SD v ulici Chelčického, tel: 603 192 578

Ohodnoťte sběrné dvory zde.

Provozní doba:
Pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30, neděle 9:00 - 13:00.

Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele. Ve sběrovém dvoře pro podnikatele je možné odevzdat tyto druhy odpadů. Ohodnoťte sběrový dvůr zde.

Sběrový dvůr pro občany Chelčického

Z ul. Hodolanská odbočit na ul. Purkyňova, na jejím konci odbočit doprava na ul. Příčná a na jejím kon­ci doleva na ul. Chelčického

Sběrový dvůr pro občany Neředín - za Hřbitovem

Z Tř. Míru přes parkoviště u krematoria po komunikaci kolem hřbitova.

Sběrový dvůr pro podnikatele

SD pro podnikatele (v ulici u Panelárny 3): tel: 585 427 198

Provozní doba: je každý pracovní den od 7:00 do 13:00.

Zdarma mohou občané odevzdat pneumatiky na místě zpětného odběru na ulici Babíčkova 1, Olomouc - firma Barum. Více zde.

Sběrové soboty

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami
města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují „Sběrové soboty 2016“.

Z technických důvodů byly sběrové soboty nově navrženy tak, aby občané měli
možnost využívat sběrové soboty v průběhu celého roku, tzn., že na jaře proběhne pět
sběrových sobot s 20 stanovišti a na podzim to bude obdobné, také 20 stanovišť v rámci
pěti sběrových sobot. V praxi to znamená, že sběrové soboty za celý rok 2016 budou
uskutečněny ve všech částech Olomouce. Není podmínkou, že občané mohou využívat pouze
sběrovou sobotu v jejich městské části, ale mohou odpad odevzdat kdekoliv, kde bude v rámci
města probíhat sběrová sobota.

Jarní sběrové soboty budou realizovány v termínech: 16.4.2016, 23.4.2016, 30.4.2016, 7.5.2016 a 14.5.2016. Podzimní sběrové soboty proběhnou v termínech: 8.10.2016, 15.10.2016, 22.10.2016, 29.10.2016 a 5.11.2016.

Harmonogram sběrových sobot

Občané města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často
zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady
na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky,
křesla, židle, koberce, linolea apod.), použitého jedlého oleje, zde občané mohou ukládat také
drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie, baterie apod.), vysloužilé
elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.) a biologický odpad
(listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. Dále můžete odevzdávat
v rámci sběrových sobot i sběrových dvorů také použitý textil. Stavební odpady se
při sběrových sobotách neodebírají.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických
služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu
do kontejnerů.

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den,
po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu
zbavovali pouze na určených stanovištích a v tomto vyhrazeném čase.

Využijte prosím toto možnosti a neodkládejte odpad, který není možno ukládat do sběrových nádob, na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání zhoršuje kvalitu životního prostředí, může způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň se jedná o protiprávní stav. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována Městskou policií. Pokud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě Městské policii.

Upozornění občanům statutárního města Olomouce

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují občany, že společnost není příjemcem platby poplatku za komunální odpad. Správcem poplatku je Magistrát města Olomouce. Poplatek je tedy nutno platit na jejich oddělení poplatku za komunální odpad, Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel. 588 488 617-621, 588 488 611-612.

Provozní doba odd. je
pondělí a středa 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:30

Informace o svozu bioodpadu v Olomouci

Od roku 2011 probíhá svoz biologicky rozložitelného odpadu na celém území města. Díky cílené a rozsáhlé informační kampani se již do svozu zapojilo téměř 6000 domácností. Občané, kteří mají zájem se do svozu zapojit, se mohou obrátit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, tel. 588 488 332, nebo 588 488 335, kde odpovědní pracovníci převezmou jejich žádost. Svoz probíhá ve čtrnáctidenní frekvenci, v zimních měsících pak jednou měsíčně.

Jak získat BIOpopelnici

Zahájení svozu bioodpadu a svozové dny jsou zveřejněny ve formě přehledné tabulky zde.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

Více informací na dispečinku odpadového hospodářství Technických služeb města Olomouce, a. s. - tel. 585 700 035.

Objemný bioodpad (ořezy, silnější větve, větší množství odpadu), který se nevejde do nádob, je nutné odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad v rámci jarních a podzimních sběrových sobot nebo celoročně na sběrových dvorech.

Co patří do nádob na bioodpad

 • tráva, drny, listí, piliny
 • zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
 • shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče
 • odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované)
 • zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu
 • spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)
 • pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec
 • jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)

Do nádob prosím nedávejte

 • tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu
 • maso, kosti, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Informace ke svozu tříděného odpadu

Co patří a nepatří do tříděného odpadu:

Plasty - žluté kontejnery nebo popelnice

Patří obalové lahve z plastu, folie všech druhů, plastové tašky a pytle, plastové přepravky

Nepatří linoleum, bakelit, PVC, (polystyren)

Označení plastových obalů dle materiálového složení

Označení plastových obalů dle materiálového složení

1 – PET polyetylentereftalát
2 – PE-HD vysokohustotní polyetylen
4 – PE-LD nízkohustotní polyetylen
5 – PP polypropylen
(6 – PS polystyren)

Sklo - zelené kontejnery nebo popelnice

Patří: bílé a barevné sklo (obalové láhve), tabulové sklo, veškeré obalové sklo

Nepatří drátosklo, televizní obrazovky, monitory, plexisklo, keramika, porcelán, autosklo, zrcadla

Označení skleněných obalů dle materiálového složení

Označení skleněných obalů dle materiálového složení

70 – GL bílé sklo
71 – GL zelené sklo
72 – GL hnědé sklo

Papír - modré kontejnery nebo popelnice

Patří: noviny a časopisy, lepenka, krabice a kartony, školní sešity, balicí papír, knihy, prospekty, katalogy

Nepatří obaly z másla a dalších tuků, celofán, znečištěné obaly, uhlový (kopírovací) papír, obaly od mléka apod. (vícevrstvý karton tetrapak)

Označení papírových obalů dle materiálového složení

Označení papírových obalů dle materiálového složení

20 – PAP vlnitá lepenka - papír
21 – PAP hladká lepenka - papír
22 – PAP papír

Nápojové kartony tetrapak - červená popelnice

Patří: krabice od džusů, mléka, zakysaných výrobků a vína i s uzávěry

Nepatří krabice se zbytky nápojů

Označení obalů dle materiálového složení

Označení obalů dle materiálového složení

81 – 99 kombinované obalové materiály

Může být značeno také jako C, popřípadě C/převažující materiál (např. C/PAP znamená, že obalový materiál je kombinovaný z více materiálů, převažujícím je papír).

O tom, co se stane s vytříděným odpadem se dozvíte zde

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet