V roce 2006 předpokládá společnost Technické služby města Olomouce, a.s. zavedení:
- svozů nápojových kartonů i z ostatních obcí (tím se stává první svozovou firmou,
  která ve své svozové oblasti (cca 140 tis. obyvatel) provádí svoz všech složek tříděného sběru)
- v průběhu 1. čtvrtletí ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. zahájení rozborů vzorků 
  komunálních odpadů a to jak ze sídlištní zástavby, tak i ze zástavby rodinných domů,
- zahájení zkušebního sběru bílého skla ve vytypovaných částech města Olomouce. Na základě
  získaných zkušeností bude následně ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města
  Olomouce rozhodnuto o případném zavedení odděleného sběru bílého skla i v dalších částech města
- zavedení svozu biologicky rozložitelného odpadu v rámci projektu "Svoz biodegradabilních odpadů
  z městské části Radíkov"
- zkušební nedělní provoz sběrových dvorů v jarních měsících
- rozšíření druhé směny svozu odpadů ve městě Olomouci v návaznosti na optimalizaci svozových tras