Olomouckého kraje. Tato akce je přístupná široké veřejnosti a naše společnost zde opět, tak jak v loňském roce, bude mít svůj stánek. Zde se mohou návštěvníci zábavnou formou seznámit se zásadami třídění odpadů, ale také si prohlédnout  kabinu moderního „popelářského“ auta (viz pozvánka).