V období od 11.5.2015 do 30.11.2015 bylo v Technických službách města Olomouce, a.s., v rámci projektu podpořeno 9 pracovních míst na VPP částkou 483.207 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města.