Zaměstnanci naší společnosti odvádějí kvalitní práci a o to více nás mrzí nastalá situace. Chceme ujistit občany, že TSMO dělají vše proto, aby se tato situace již neopakovala.

V sobotu se o kvalitě naší práce můžete přesvědčit na další mimořádné sobotní směně konkrétně na díle 39 - Přerovská  a díle 40 – křižovatka ČSAD. Do této směny se zapojí i naši technici (vedoucí provozoven, mistři) v čele s panem ředitelem Ing. Pavlem Dostálem.

Našim cílem je, aby do 12.07.2021 byla provedena kompletně 2. seč.