Technické služby města Olomouce a.s. Všude tam, kde nás potřebujete

Dnes je 15. 1. 2021, 02. týden - SUDÝ

Sběrové dvory a soboty

Sběrové dvory pro občany

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady.

SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579
SD v ulici Chelčického, tel: 603 192 578

Ohodnoťte sběrné dvory zde.

Provozní doba:
Pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30, neděle 9:00 - 13:00.

Nadále platí vstup pouze jednoho zákazníka vybaveného ochranou rouškou.
Po vjezdu do dvora odloží odpad podle pokynů obsluhy.
Teprve až tento zákazník opustí sběrový dvůr, může najet do dvora další.
Ve sběrovém dvoře se vždy může nacházet jen jeden zákazník, který musí mít bydliště v Olomouci.

Děkujeme za ohleduplnost a respektování těchto bezpečnostních opatření.

Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele. Ve sběrovém dvoře pro podnikatele je možné odevzdat tyto druhy odpadů. Ohodnoťte sběrový dvůr zde.

Sběrový dvůr pro občany Chelčického

Z ul. Hodolanská odbočit na ul. Purkyňova, na jejím konci odbočit doprava na ul. Příčná a na jejím kon­ci doleva na ul. Chelčického

Sběrový dvůr pro občany Neředín - za Hřbitovem

Z Tř. Míru přes parkoviště u krematoria po komunikaci kolem hřbitova.

Sběrový dvůr pro podnikatele

SD pro podnikatele (v ulici u Panelárny 3): tel: 730 815 033

Provozní doba: je každý pracovní den od 7:00 do 13:00.

Od 25. 4. 2020 jsou sběrové dvory pro občany opět otevřeny v běžné provozní době Po-So 9:00-13.00; 13:30-17:00 a Ne 9:00-13:00. Mimořádně budou otevřeny i ve státní svátky 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020.

Nadále platí vstup pouze jednoho zákazníka vybaveného ochranou rouškou.
Po vjezdu do dvora odloží odpad podle pokynů obsluhy.
Teprve až tento zákazník opustí sběrový dvůr, může najet do dvora další.
Ve sběrovém dvoře se vždy může nacházet jen jeden zákazník, který musí mít bydliště v Olomouci.

Děkujeme za ohleduplnost a respektování těchto bezpečnostních opatření.

Občané mohou odevzdat pneumatiky na místě zpětného odběru na ulici Babíčkova 1, Olomouc - firma Barum. Více zde.

Sběrové soboty

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují „Podzimní sběrové soboty 2020“.

Podzimní sběrové soboty budou realizovány v termínech: 3.10.2020, 10.10.2020, 17.10.2020, 24.10.2020 a 31.10.2020. Jedná se o pět sběrových sobot po čtyřech stanovištích, přičemž oproti předchozím rokům dochází ke zkrácení doby konání z původních pěti hodin na tři hodiny 8:00 – 11:00 hod. Stanoviště jsou rovnoměrně rozmístěna a neodpovídají členění na jednotlivé městské části (údaje v tabulce slouží jen pro usnadnění lokalizace). Občané z jakékoli městské části tak mohou využít kterékoliv pro ně nejdostupnější stanoviště (jak místně tak termínově).

Harmonogram sběrových sobot

3. října 2020    Radíkov  parkoviště za točnou autobusů MHD
Svatý Kopeček  ulice Radíkovská parkoviště (u hřiště)
Lošov ulice Svolinského (u hasičské zbrojnice)
Droždín  ulice Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí)
10. října 2020    Nedvězí  Neklanova ( u bývalé hasičské zbrojnice )
Nemilany  ulice Povelská (u obchodu)
Slavonín  ulice Pod Kostelem
Tabulový Vrch  roh ulic Hněvotínská a Stupkova
17. října 2020     Lazce roh ulic Urxova a Na Letné
Hejčín  roh ulic Balbínova a Mojmírova
Hodolany roh ulic Nezvalova a Zeyerova
Chomoutov  ulice Dalimilova (u hospody)
24. října 2020     Nový Svět ulice Přichystalova (u obchodu)
Holice roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)
Chválkovice  u křižovatky ulice Na Zákopě a Selské náměstí
Týneček ulice Bohuslava Martinů (u rybníka)
31. října 2020     Topolany roh ulic Bílkova a U Parčíku (u památníku)
Nové Sady Peškova u domu č.p. 497/6
Nová Ulice roh ulic Mozartova a Na Vozovce
Povel  roh ulic Sienkiewiczova a Lužická


Občané města mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad, a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitého jedlého oleje, zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, různé chemikálie, baterie apod.), vysloužilá elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.) a biologický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. Dále můžete odevzdávat v rámci sběrových sobot i sběrových dvorů také použitý textil. Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den,
po 11:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze na určených stanovištích v tomto vyhrazeném čase a předávali jej výhradně pracovníkům svozové firmy.

Závěrem si Vás opět dovolujeme upozornit na možnost uložení kusového domovního odpadu včetně domácích spotřebičů, použitého jedlého oleje, drobného nebezpečného odpadu i organického odpadu v areálech sběrových dvorů s rozšířenou provozní dobou, které provozují Technické služby města Olomouce, a.s., a které umožňují ukládání uvedených druhů odpadů celoročně.

Sběrový dvůr v Neředíně – za krematoriem, tel. 603 192 579

Sběrový dvůr v Hodolanech – Chelčického ulice, tel. 603 192 578

provozní doba je pondělí až sobota 9:00 - 13:00 a 13:30 – 17:00 hodin

                                               neděle 9:00 - 13:00 hodin

Také upozorňujeme občany na možnost uložení stavebního odpadu a odpadu s obsahem azbestu za úplatu ve sběrovém dvoře v Chválkovicích  - ulice U panelárny. Provozní doba je každý pracovní den  od 7:00 - 13:00 hodin, tel: 730 815 033

Více informací týkajících se sběrových sobot, sběrových dvorů, separovaného sběru a odpadového hospodářství obecně Vám rádi podáme na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Ing. Petr Jasinský, tel.: 588 488 332, petr.jasinsky@olomouc.eu

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet