Technické služby města Olomouce a.s. Všude tam, kde nás potřebujete

Dnes je 22. 1. 2020, 04. týden - SUDÝ

Prodej PHM Diesel 31.60 Kč Natural 31.60 Kč

Sběrové dvory a soboty

Sběrové dvory pro občany

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady.

SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579
SD v ulici Chelčického, tel: 603 192 578

Ohodnoťte sběrné dvory zde.

Provozní doba:
Pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30, neděle 9:00 - 13:00.

Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele. Ve sběrovém dvoře pro podnikatele je možné odevzdat tyto druhy odpadů. Ohodnoťte sběrový dvůr zde.

Sběrový dvůr pro občany Chelčického

Z ul. Hodolanská odbočit na ul. Purkyňova, na jejím konci odbočit doprava na ul. Příčná a na jejím kon­ci doleva na ul. Chelčického

Sběrový dvůr pro občany Neředín - za Hřbitovem

Z Tř. Míru přes parkoviště u krematoria po komunikaci kolem hřbitova.

Sběrový dvůr pro podnikatele

SD pro podnikatele (v ulici u Panelárny 3): tel: 585 427 198

Provozní doba: je každý pracovní den od 7:00 do 13:00.

Občané mohou odevzdat pneumatiky na místě zpětného odběru na ulici Babíčkova 1, Olomouc - firma Barum. Více zde.

Sběrové soboty

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují „Sběrové soboty 2019“.

Z technických důvodů byly sběrové soboty navrženy tak, aby občané měli možnost využívat sběrové soboty v průběhu celého roku, tzn., že na jaře proběhne pět sběrových sobot s 20 stanovišti a na podzim to bude obdobné, také 20 stanovišť v rámci pěti sběrových sobot. V praxi to znamená, že sběrové soboty za celý rok 2019 budou uskutečněny ve všech částech Olomouce. Není podmínkou, že občané mohou využívat pouze sběrovou sobotu v jejich městské části, ale mohou odpad odevzdat kdekoliv, kde bude v rámci města  probíhat sběrová sobota.

Harmonogram sběrových sobot

Den KMČ Stanoviště
6. dubna    Neředín roh ulic Stiborova a U Kovárny
Tabulový vrch roh ulic Hněvotínská a Junácká
Olomouc západ roh ulic Na Vozovce a Polívkova
Nová Ulice roh ulic Mošnerova a Za Vodojemem
13. dubna    Týneček ulice Bohuslava Martinů (rybník)
Chválkovice roh Selské náměstí a ulice Kubatova
Svatý Kopeček parkoviště (u hřiště)
Lošov ulice Svolinského (u hasičské zbrojnice)
4. května    Lazce roh ulic Tvrdíkova a Sládkova
Chomoutov ulice Dalimilova (u hospody)
Bělidla ulice Táboritů (u školy)
Radíkov parkoviště za točnou autobusů MHD
11. května    Holice ulice U Cukrovaru (kotelna)
Nový Svět ulice Přichystalova (u obchodu)
Slavonín ulice Pod Kostelem
Hejčín ulice Pešinova u kostela vlevo
18. května    Nové Sady ulice Valdenská (vedle domu č. 46)
Povel roh ulic V Křovinách a Schweitzerova
Olomouc střed roh ulic Kateřinská a Aksamitova
Nové Hodolany křižovatka kpt. Nálepky x Milady Horákové
5. října    Neředín roh ulic Norská a Rumunská
Topolany ulice Bílkova (u hasičské zbrojnice)
Tabulový vrch roh ulic Stiborova a Jílová
Olomouc západ ulice Wolkerova (u žel. přejezdu)
12. října    Nová Ulice roh ulic Hraniční a Čajkovského (parkoviště)
Nové Sady roh ulic Rooseveltova a Trnkova
Povel Heyrovského (u rozvodny naproti Hotel. domu)
Droždín ulice Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí)
19. října    Nové Hodolany roh ulic Březinova a Nezvalova
Lazce roh ulic Urxova a Na Letné
Černovír roh ulic Stratilova a U Stavu
Holice roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)
26. října    Hejčín ulice Ladova parkoviště u pošty
Řepčín roh ulic Řepčínská a Břetislavova
Nedvězí Neklanova ( u bývalé hasičské zbrojnice )
Nemilany ulice Povelská (obchod)
2. listopadu    Chválkovice roh Selské náměstí a ulice Na Zákopě
Staré Hodolany roh ulic Trocnovská a Purkyňova
Pavlovičky ulice Veverkova
Olomouc střed roh ulic Kosinova a nábřeží Přemyslovců

 

Občané města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea apod.), použitého jedlého oleje, zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie, baterie apod.), vysloužilé elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.) a biologický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. Dále můžete odevzdávat v rámci sběrových sobot i sběrových dvorů také použitý textil. Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den,
po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze na určených stanovištích v tomto vyhrazeném čase a předávali jej výhradně pracovníkům svozové firmy.

Využijte prosím toto možnosti a neodkládejte odpad, který není možno ukládat do sběrových nádob, na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání zhoršuje kvalitu životního prostředí, může způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň se jedná o protiprávní stav. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována Městskou policií. Pokud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě Městské policii.

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet