Technické služby města Olomouce a.s. Všude tam, kde nás potřebujete

Dnes je 21. 2. 2018, 08. týden - SUDÝ

Prodej PHM Diesel 29.50 Kč Natural 30.70 Kč

Sběrové dvory a soboty

Sběrové dvory pro občany

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady.

SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579
SD v ulici Chelčického, tel: 603 192 578

Ohodnoťte sběrné dvory zde.

Provozní doba:
Pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30, neděle 9:00 - 13:00.

Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele. Ve sběrovém dvoře pro podnikatele je možné odevzdat tyto druhy odpadů. Ohodnoťte sběrový dvůr zde.

Sběrový dvůr pro občany Chelčického

Z ul. Hodolanská odbočit na ul. Purkyňova, na jejím konci odbočit doprava na ul. Příčná a na jejím kon­ci doleva na ul. Chelčického

Sběrový dvůr pro občany Neředín - za Hřbitovem

Z Tř. Míru přes parkoviště u krematoria po komunikaci kolem hřbitova.

Sběrový dvůr pro podnikatele

SD pro podnikatele (v ulici u Panelárny 3): tel: 585 427 198

Provozní doba: je každý pracovní den od 7:00 do 13:00.

Občané mohou odevzdat pneumatiky na místě zpětného odběru na ulici Babíčkova 1, Olomouc - firma Barum. Více zde.

Sběrové soboty

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami
města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují „Sběrové soboty 2017“.

Z technických důvodů byly sběrové soboty nově navrženy tak, aby občané měli
možnost využívat sběrové soboty v průběhu celého roku, tzn., že na jaře proběhne pět
sběrových sobot s 20 stanovišti a na podzim to bude obdobné, také 20 stanovišť v rámci
pěti sběrových sobot. V praxi to znamená, že sběrové soboty za celý rok 2017 budou
uskutečněny ve všech částech Olomouce. Není podmínkou, že občané mohou využívat pouze
sběrovou sobotu v jejich městské části, ale mohou odpad odevzdat kdekoliv, kde bude v rámci
města probíhat sběrová sobota.

Jarní sběrové soboty budou realizovány v termínech: 25.3.2017, 1.4.2017, 8.4.2017, 29.4.2017 a 13.5.2017. Podzimní sběrové soboty proběhnou v termínech: 7.10.2017, 14.10.2017, 21.10.2017, 28.10.2017 a 4.11.2017.

Harmonogram sběrových sobot

Občané města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často
zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady
na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky,
křesla, židle, koberce, linolea apod.), použitého jedlého oleje, zde občané mohou ukládat také
drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, různé chemikálie, baterie apod.), vysloužilé
elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.) a biologický odpad
(listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner. Dále můžete odevzdávat
v rámci sběrových sobot i sběrových dvorů také použitý textil. Stavební odpady se
při sběrových sobotách neodebírají.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických
služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu
do kontejnerů.

Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den,
po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu
zbavovali pouze na určených stanovištích a v tomto vyhrazeném čase.

Využijte prosím toto možnosti a neodkládejte odpad, který není možno ukládat do sběrových nádob, na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání zhoršuje kvalitu životního prostředí, může způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň se jedná o protiprávní stav. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována Městskou policií. Pokud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě Městské policii.

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet