Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům nová telefonní čísla společnosti. Stávající telefonní čísla budou souběžně s novými platit do 30.6.2005.
Seznam důležitých čísel společnosti:
spojovatelka 585 700 000
sekretariát ředitele společnosti 585 700 028
provozní náměstek 585 700 019
ekonomický náměstek 585 700 018
vedoucí technického úseku 585 700 015
vedoucí obchodního úseku 585 700 037
asistentka ředitele, odd. kontroly 585 700 032
dispečink 585 700 047
vedoucí provozovny odpadového hospodářství 585 700 027
dispečer odpadového hospodářství 585 700 035
vedoucí provozovny místních komunikací 585 700 042
středisko čištění 585 700 017
vedoucí provozovny veřejné zeleně 585 700 006
vedoucí provozovny veřejného osvětlení 585 700 038
vedoucí provozovny dopravy a mechanizace 585 700 014
vedoucí provozovny správy budov 585 700 039
MTZ 585 700 012