Dnes je 20. 7. 2024, 29. týden - LICHÝ

Přihlášení k zapojení do obecního systému odpadového hospodářství města Olomouce

Tento formulář slouží k zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouce. V souladu s § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouce č. 13/2021 se do obecního systému odpadového hospodářství může zapojit právnická nebo podnikající fyzická osoba (PO/PFO), jejíž provozovna se nachází v katastrálním území statutárního města Olomouce (SMOl), na základě uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství SMOl (dále jen Smlouva).

PO/PFO se může do obecního systému zapojit s následujícími druhy tříděných odpadů: Papír, lepenka, Plasty včetně PET lahví, Sklo bílé, barevné, Kovy, Bioodpad, Nápojové kartony.

Podnikatelské subjekty, které nemají ve svém provozu prostory na umístění odpadových nádob, a budou používat nádoby veřejné sběrné sítě, budou posuzovány a cena se bude stanovovat individuálně podle typu provozovny, plochy a počtu zaměstnanců.V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech uvádím identifikační číslo provozovny daného stanoviště.
V případě, že daná provozovna nemá přidělené IČP, souhlasím s uvedením svého IČ pro potřeby oprávněné osoby (TSMO,a.s.)

Druh nádoby
PAPÍR PLAST SKLO TETRAPAK BIO
popelnice 120 l ks ks ks ks
popelnice 240 l ks ks ks ks ks
kontejner 1100 l ks ks ks
kontejner 660 l ks


např. 1x týdně, 2x měsíčně...

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet