Dnes je 30. 11. 2021, 48. týden - SUDÝ

Čištění města a zimní údržba komunikací

Prioritním posláním tohoto střediska je zajištění čistoty města a v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací. Tyto služby středisko nabízí i podnikatelským subjektům a okolním obcím. Více informací k zimní údržbě chodníků naleznete zde.

Harmonogram blokového čištění

Středisko ČI a ZÚ nabízí:

 • strojní i ruční čištění vozovek, chodníků, podchodů
 • realizace strojního čištění včetně zpracování rajonizace
 • organizaci a realizaci blokového čištění
 • rozmísťování odpadových ko­šů (vč. stavebních prací)
 • výsyp a odvoz odpadků z košů
 • odstraňování následků dopravních nehod
 • nárazové úklidy vyvolané mimořádnými výkyvy počasí, mimořádnými akcemi apod.
 • zajištění nezbytného úklidu města ve dnech pracovního klidu
 • napouštění bazénů
 • čištění městských kašen
 • likvidace psích exkrementů vysáváním
 • v zimním období posyp inertním nebo chemickým materiálem, pluhování komunikací, prodej a dovoz posypového materi­álu pro občany a podnikatelské subjekty za účelem posypu chodníků

Čištění města tel.: 585 700 017, 585 700 002
Zimní údržba tel.: 585 700 040, 605 201 686

 

Harmonogram blokového čištění:

 Od 1.7.2021 dochází k posunu začátků blokových čištění na 7:00 hod.

úterky  
9. listopad Krapkova, Boženy Němcové, Marie Pospíšilové
16. listopad Štítného, Hněvotínská, Mozartova (slepý konec),Polívkova (sakury)
23. listopad Tř. Spojenců, Kollárovo nám., Vídeňská, Polská
30. listopad Tř. Svornosti, Žilinská, Stiborova
čtvrtky  
11. listopad Na trati, Erenburgova, Ovesná, Cyrilská, Pešinova, Metodějská
18. listopad Tř.Kosmonautů (jedna starna), nábř. Přemyslovců
25. listopad Norská (jedna strana), Generála Píky, Rumunská
2. prosinec Bořivojova (jedna strana), Dobrovského souběžná
pátky  
12. listopad Na Trati, Pod lipami, Olbrachtova, Sobieského, Na Šibeníku
19. listopad Tř. Kosmonautů (druhá strana), U Reálky, Jiřího z Poděbrad
26. listopad Norská (druhá strana), Helsinská, Rununská, Čechova
3. prosinec Bořivojova (druhá strana), Wellnerova

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet