Dnes je 24. 5. 2024, 21. týden - LICHÝ

Svoz odpadu pro firmy

Dominantním úkolem této provozovny je zajištění svozu a odstranění všech odpadů produkovaných na území města Olomouce a okolních obcí občany a podnikatelskými subjekty. Cílem je vytvoření optimálních podmínek v oblasti kompletního nakládání s odpady pro naše zákazníky a poskytování komplexních služeb v regionu.

Provozovna OH nabízí

 • zajištění odstranění všech druhů odpadů vč. nebezpečných
 • svoz a odstranění komunálního odpadu od obyvatelstva a podnikatelské sféry
 • svoz a zajištění dalšího využití v oblasti tříděného sběru
 • třídění druhotných surovin (papíru a plastu) na vlastní třídící lince
 • přistavování a opravy odpadových nádob včetně nádob na tříděný sběr
 • zajišťování sběrových sobot a zajištění odstranění odpadů dle druhů
 • likvidace černých skládek a odstraňování odpadů na nich uložených
 • zajištění sanací skládek
 • na objednávku úklid stanovišť na nádoby pro svoz komunálního odpadu
 • vedení evidence odpadových nádob a přepravených odpadů
 • provozování sběrových dvorů
 • poradenskou službu v oblasti nakládání s odpady
 • vedení evidence produkovaných odpadů, vč. statistiky o odpadech v souvislosti s platnou legislativou

Telefon: 585 700 035

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet