Dnes je 24. 5. 2024, 21. týden - LICHÝ

Údržba veřejné zeleně

Provozovna má na starosti údržbu veřejné zeleně ve městě Olomouci.

Provozovna VZ nabízí

 • sečení travnatých ploch, ošetření trávníků vč. hrabání
 • řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin
 • kácení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách
 • hrabání listí
 • frézování pařezů
 • štěpkování dře­vní hmoty
 • výsadba dřevin včetně jejich následné údržby
 • ošetření dřevin, odplevelení s nakypřením
 • mulčování, hnojení
 • rozrušení půdy, její obdělávání, odstranění kamenů
 • odstranění ruderálního (dosud neudržovaného) porostu a stařiny
 • plošné úpravy terénu (přípravu půdy) a doplnění zeminy
 • zakládání trávníků, odplevelení před založením a po založení
 • zálivku

Telefon: 585 700 025, 585 700 006

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet