Dnes je 2. 12. 2023, 48. týden - SUDÝ

Veřejné zakázky

Naše společnost uveřejňuje veškeré informace o vyhlašovaných nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve Věstníku veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu zadavatele www.tenderarena.cz; o veřejných zakázkách malého rozsahu na profilu zadavatele www.tenderarena.cz

Informace o vyhlašovaných veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb.

Aktuálně vypsané veřejné zakázky:

VZMR/06/22 Kanalizace – odpadové centrum

Konec lhůty pro podání nabídek: 14.11.2022 v 8:00
Výzva pro podání nabídky

 

01/VZ/23 Odstranění vybraných druhů odpadů kategorie nebezpečné a ostatní

Konec lhůty pro podání nabídek: 21.11.2022 v 8:00
Výzva pro podání nabídky

 

02/VZ/23 Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele

Konec lhůty pro podání nabídek: 21.11.2022 v 8:00
Výzva pro podání nabídky

 

03/VZ/23 Třídění odpadů na třídící lince

Konec lhůty pro podání nabídek: 28.11.2022 v 8:00
Výzva pro podání nabídky

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet