Dnes je 26. 1. 2022, 04. týden - SUDÝ

Veřejné zakázky

Naše společnost uveřejňuje veškeré informace o vyhlašovaných nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve Věstníku veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz.

Informace o vyhlašovaných veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb.

19/VZ/20 Třídění odpadů na třídící lince
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 31.12.2020, 12:00

Výzva k podání nabídky

1/VZ/21 Opravy komunikací 
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 17.12.2020, 12:00

Výzva k podání nabídky

2/VZ/21 Betonové výrobky

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 4.3.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

3/VZ/21 Dodávka odpadových nádob

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 19.3.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

10/VZ/21 Provádění údržby veřejné zeleně v Olomouci

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 14.4.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

9/VZ/21 Dodávka 2 nových vozidel do 3,5 t

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 26.4.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

 

Informace o vyhlašovaných veřejných zakázkách malého rozsahu (VZMR) naleznete níže:

 

1/VZMR/21 Ekologické služby

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 15.3.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

2/VZMR/21 Výkopové práce

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 15.3.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

3/VZMR/21 Dodávka dodávkového vozidla do 3,5 t – třístranný sklápěč

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 15.3.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

4/VZMR/21 Dodávka minirýpadla

                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 26.4.2021, 12:00

Výzva k podání nabídky

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet