Technické služby města Olomouce a.s. Všude tam, kde nás potřebujete

Dnes je 21. 10. 2019, 43. týden - LICHÝ

Prodej PHM Diesel 31.60 Kč Natural 32.10 Kč

Veřejné zakázky

Naše společnost uveřejňuje veškeré informace o vyhlašovaných nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve Věstníku veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz.

Informace o vyhlašovaných veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb.

02/VZ/19 Opravy komunikací
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 12.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

03/VZ/19 Dodávka betonových výrobků
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 12.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

04/VZ/19 Dodávka zametacího stroje
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 16.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

05/VZ/19 Dodávka betonových výrobků
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 21.6.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

06/VZ/19 Opravy živičných komunikací
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 21.6.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

12/VZ/19 Pojištění vozidel
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 31.7.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

13/VZ/19 Dodávka 2 vozidel do 3,5 t
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 31.7.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

14/VZ/19 Dodávka silničního zametače
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 23.9.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

 

15/VZ/19 Dodávka svozového vozidla s hydraullickým jeřábem
                                                                       Lhůta pro podání nabídek: 23.9.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

17/VZ/19 Provádění vybraných činností zimní údržby v Olomouci
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 16.10.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky

 

Informace o vyhlašovaných veřejných zakázkách malého rozsahu (VZMR) naleznete níže:

VZMR/01/19  Dodávka svislých dopravních značek                                                                                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 1.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smluvní podmínky
Nabídková cena
Návrh kupní smlouvy

 

VZMR/02/19  Dodávka lomového drceného kameniva
                                                                           Lhůta pro podání nabídek: 1.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smluvní podmínky
Nabídková cena
Návrh kupní smlouvy

 

VZMR/04/19  Služby mobilního operátora
                                                                            Lhůta pro podání nabídek: 8.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Nabídková cena

 

VZMR/05/19  Dodávka komunálního vysavače
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 12.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smluvní podmínky
Technické podmínky
Návrh kupní smlouvy

 

VZMR/06/19  Výkopové práce
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 12.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smluvní podmínky
Stanovení nabídkových cen
Rámcová smlouva

 

VZMR/07/19  Poskytování ekologických služeb
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 12.4.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smluvní podmínky
Nabídková cena
Smlouva o dílo

 

VZMR/08/19 Odstranění nebezpečných odpadů
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 20.5.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smlouva o dílo
Nabídková cena
Dodatečná informace

 

VZMR/09/19 Prohlídky mostů
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 25.7.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smlouva o dílo
Nabídková cena
Seznam mostů,lávek a podchodů

 

VZMR/10/19 Dodávka komunálního traktoru
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 25.7.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Návrh kupní smlouvy
Smluvní podmínky
Technické podmínky

 

VZMR/11/19 Dodávka terénního vozidla
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 25.7.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Návrh kupní smlouvy
Smluvní podmínky
Technické podmínky
Dodatečná informace

 

VZMR/03/19 Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 26.7.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Návrh smlouvy o dílo
Smluvní podmínky
Výkaz výměr
Souhrnná cenová nabídka

 

VZMR/12/19 Dodávka betonových výrobků
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 21.8.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Návrh kupní smlouvy
Smluvní podmínky
Nabídková cena

 

VZMR/13/19 Oprava střechy
                                                                          Lhůta pro podání nabídek: 11.9.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Návrh smlouvy o dílo
Výkaz výměr
Dokumentace

 

VZMR/14/19 Dodávky volně ložené posypové soli
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 16.10.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Smluvní podmínky

VZMR/15/19 Dodávka 2 ks kontejnerů Abroll
                                                                        Lhůta pro podání nabídek: 16.10.2019, 12:00

Výzva k podání nabídky
Krycí list
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Návrh kupní smlouvy
Technické podmínky
Smluvní podmínky

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní úsek
  +420 585 205 902
 • Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686
Stáhněte si e-zpravodaj
s novinkami o TSMO

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet