Dnes je 24. 6. 2024, 26. týden - SUDÝ

Svoz odpadu

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu od občanů města Olomouce patří mezi nejdůležitější a nejrozsáhlejší činnosti TSMO, a.s. Ke svozu je využívána nejmodernější technika a vybavení a jeho bezproblémové zajištění každý den zabezpečuje řada speciálních vozidel a desítky proškolených pracovníků. Svoz směsného komunálního odpadu je obvykle prováděn v dopoledních hodinách. V této souvislosti apelujeme na občany města, aby neparkovali svá vozidla před stanovišti nádob, neboť tímto způsobující nemožnost jejich vyprázdnění.

Máte-li zájem o informaci o svozových dnech všech odpadů ve Vaší lokalitě, obraťte se na telefonní číslo 585 700 035, nebo na mail: odpady@tsmo.cz . Linka je dostupná každý všední den v době 5:30 - 13:30. Mistři Provozovny odpadového hospodářství ochotně odpoví na všechny Vaše dotazy.

Svoz odpadu v době svátků

Svoz veškerého odpadu probíhá i ve svátky, pakliže tyto připadají na všední den, s výjimkou dvou svátků – Nového roku a Velikonočního pondělí. V případě, že Nový rok připadá na všední den, tak se tento den svoz neprovádí a harmonogram svozu je o jeden den posunut. Na Velikonoční pondělí svoz neprobíhá a svozový týden tak začíná až v úterý a končí v sobotu.

Odkládání objemného odpadu u nádob

Odpad, který se nevejde do nádob, je nutné odevzdávat na sběrových dvorech a při sběrových sobotách. Jeho odkládání u nádob je kvalifikováno jako zakládání černé skládky a může být podle toho i postihováno a pokutováno.

Poplatek za svoz odpadu:

TSMO, a.s. není příjemcem platby poplatku za komunální odpad. Správcem poplatku je Magistrát města Olomouce. Poplatek je tedy nutno platit na jejich oddělení poplatku za komunální odpad, Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel. 588 488 617-621, 588 488 611-612.

Provozní doba odd. je:
pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30

Velikost a počet přidělených nádob

TSMO, a.s. neurčují frekvenci svozu, počet a velikost nádob na jednotlivých stanovištích, toto stanovuje Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce. V případě, že Vám nedostačuje frekvence svozu, počet či velikost nádob, obraťte se, prosím, na telefonní čísla 588 488 332, 588 488 335. Pracovníci Magistrátu města Olomouce Vám ochotně poradí a pomohou.

 

Upozornění občanům statutárního města Olomouce

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují občany, že společnost není příjemcem platby poplatku za komunální odpad. Správcem poplatku je Magistrát města Olomouce. Poplatek je tedy nutno platit na jejich oddělení poplatku za komunální odpad, Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO, tel. 588 488 617-621, 588 488 611-612.

Provozní doba odd. je
pondělí a středa 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:30

Informace o svozu bioodpadu v Olomouci

Od roku 2011 probíhá svoz biologicky rozložitelného odpadu na celém území města. Díky cílené a rozsáhlé informační kampani se již do svozu zapojilo téměř 6000 domácností. Občané, kteří mají zájem se do svozu zapojit, se mohou obrátit na Magistrát města Olomouce, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, tel. 588 488 332, nebo 588 488 335, kde odpovědní pracovníci převezmou jejich žádost. Svoz probíhá ve čtrnáctidenní frekvenci, v zimních měsících pak jednou měsíčně.

Jak získat BIOpopelnici

Zahájení svozu bioodpadu a svozové dny jsou zveřejněny ve formě přehledné tabulky zde.

Více informací na dispečinku odpadového hospodářství Technických služeb města Olomouce, a. s. - tel. 585 700 035.

Objemný bioodpad (ořezy, silnější větve, větší množství odpadu), který se nevejde do nádob, je nutné odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad v rámci jarních a podzimních sběrových sobot nebo celoročně na sběrových dvorech.

Co patří do nádob na bioodpad

 • tráva, drny, listí, piliny
 • zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
 • shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče
 • odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované)
 • zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu
 • spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)
 • pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec
 • jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)

Do nádob prosím nedávejte

 • tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu
 • maso, kosti, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Informace ke svozu tříděného odpadu

Byl zahájen svoz tříděných odpadů z nádob u rodinných domů, jejichž majitelé požádali o jejich přistavení v rámci nového projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM.

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2024 (lokality dle katastrálních území)

Lokalita Svozový den Papír Plasty
Bělidla
Hodolany
Lazce
Ol.-město
Pavlovičky  

pondělí 

sudý týden   

22.1. 5.8. 8.1. 22.7.
19.2. 2.9. 5.2. 19.8.
18.3. 30.9. 4.3. 16.9.
15.4. 28.10. 2.4.* 14.10.
13.5. 25.11. 29.4. 11.11.
10.6. 23.12. 27.5. 9.12.
8.7.   24.6.  
Droždín
Chválkovice
Lošov
Radíkov
Sv. Kopeček
Týneček 

úterý 

sudý týden   

23.1. 6.8. 9.1. 23.7.
20.2. 3.9. 6.2. 20.8.
19.3. 1.10. 5.3. 17.9.
16.4. 29.10. 3.4.* 15.10.
14.5. 26.11. 30.4. 12.11.
11.6. 24.12. 28.5. 10.12.
9.7.   25.6.  
Černovír
Hejčín
Chomoutov
Řepčín
Topolany  

středa 

sudý týden   

24.1. 7.8. 10.1. 24.7.
21.2. 4.9. 7.2. 21.8.
20.3. 2.10. 6.3. 18.9.
17.4. 30.10. 4.4.* 16.10.
15.5. 27.11. 1.5. 13.11.
12.6. 25.12. 29.5. 11.12.
10.7.   26.6.  
Nedvězí
Nemilany
Nové Sady
Slavonín   

čtvrtek 

sudý týden   

25.1. 8.8. 11.1. 25.7.
22.2. 5.9. 8.2. 22.8.
21.3. 3.10. 7.3. 19.9.
18.4. 31.10. 5.4.* 17.10.
16.5. 28.11. 2.5. 14.11.
13.6. 26.12. 30.5. 12.12.
11.7.   27.6.  
Holice
Neředín
Nová Ulice
Nový Svět
Povel  

pátek 

sudý týden   

26.1. 9.8. 12.1. 26.7.
23.2. 6.9. 9.2. 23.8.
22.3. 4.10. 8.3. 20.9.
19.4. 1.11. 6.4.* 18.10.
17.5. 29.11. 3.5. 15.11.
14.6. 27.12. 31.5. 13.12.
12.7.   28.6.  

* svoz plastu je o den posunut kvůli svátku 1.4.2024 (Velikonoční pondělí), kdy svoz odpadů neprobíhá

V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, odd.
odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Občané Olomouce bydlící v rodinných domech se mohou i nadále do projektu přihlásit na Magistrátu města Olomouce na výše uvedeném kontaktu. Následně si budou moci vyzvednout nádoby na papír a plasty ve skladu TSMO – provozovna OH, Libušina 103, mapa: https://mapy.cz/s/1g8XK

Pracovní doba: pondělí – pátek: 6:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00.

Konkrétní termín a čas vyzvednutí nádob je nutné předem telefonicky domluvit:

paní Petra Antelová – tel.: 603 192 522 nebo pan Aleš Punčochář – tel.: 603 192 581.


Co patří a nepatří do tříděného odpadu:

Plasty - žluté kontejnery nebo popelnice

Patří obalové lahve z plastu, folie všech druhů, plastové tašky a pytle, plastové přepravky

Nepatří linoleum, bakelit, PVC, (polystyren)

Označení plastových obalů dle materiálového složení

Označení plastových obalů dle materiálového složení

1 – PET polyetylentereftalát
2 – PE-HD vysokohustotní polyetylen
4 – PE-LD nízkohustotní polyetylen
5 – PP polypropylen
(6 – PS polystyren)

Sklo - zelené kontejnery nebo popelnice

Patří: bílé a barevné sklo (obalové láhve), tabulové sklo, veškeré obalové sklo

Nepatří drátosklo, televizní obrazovky, monitory, plexisklo, keramika, porcelán, autosklo, zrcadla

Označení skleněných obalů dle materiálového složení

Označení skleněných obalů dle materiálového složení

70 – GL bílé sklo
71 – GL zelené sklo
72 – GL hnědé sklo

Papír - modré kontejnery nebo popelnice

Patří: noviny a časopisy, lepenka, krabice a kartony, školní sešity, balicí papír, knihy, prospekty, katalogy

Nepatří obaly z másla a dalších tuků, celofán, znečištěné obaly, uhlový (kopírovací) papír, obaly od mléka apod. (vícevrstvý karton tetrapak)

Označení papírových obalů dle materiálového složení

Označení papírových obalů dle materiálového složení

20 – PAP vlnitá lepenka - papír
21 – PAP hladká lepenka - papír
22 – PAP papír

Nápojové kartony tetrapak - červená popelnice

Patří: krabice od džusů, mléka, zakysaných výrobků a vína i s uzávěry

Nepatří krabice se zbytky nápojů

Označení obalů dle materiálového složení

Označení obalů dle materiálového složení

81 – 99 kombinované obalové materiály

Může být značeno také jako C, popřípadě C/převažující materiál (např. C/PAP znamená, že obalový materiál je kombinovaný z více materiálů, převažujícím je papír).

O tom, co se stane s vytříděným odpadem se dozvíte zde

 

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet