Dnes je 24. 6. 2024, 26. týden - SUDÝ

Sběrový dvůr pro podnikatele

Sběrový dvůr pro podnikatelské subjekty umožní i subjektům, které sice nemají uzavřenou smlouvu s Technickými službami města Olomouce, a.s., ale při své činnosti produkují, byť jen v malém množství, i nebezpečné a ostatní odpady, jejichž odstranění potřebují doložit kontrolním orgánů­m, jejich odstranění v souladu se zákonem o odpadech.Ve sběrovém dvoře pro podnikatele je možné odevzdat tyto druhy odpadů.

Sběrový dvůr se nachází v areálu provozu ve Chválkovicích v ulici U Panelárny (zde funguje překladiště komunálních odpadů a třídící linka). Podnikatelé přímo na místě obdrží potvrzení o předání odpadu oprávněné osobě a uhradí cenu za odstranění odpadu. Platba hotově a kartou. Při odevzdání odpadu předloží předávající subjekt (podnikatel) kopii živnostenského listu, příp. kopii výpisu z Obchodního rejstříku a kopii registrace plátce DPH.


Provozní doba sběrového dvora je od 7:0­0 do 13:00 každý pracovní den.
Sběrový dvůr pro podnikatele U Panelárny

Telefon: 585 700 058-9

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet