Dnes je 24. 6. 2024, 26. týden - SUDÝ

Čištění a zimní údržba komunikací

Prioritním posláním tohoto střediska je zajištění čistoty města a v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací. Tyto služby středisko nabízí i podnikatelským subjektům a okolním obcím.

Středisko ČI a ZÚ nabízí

 • strojní i ruční čištění vozovek, chodníků, podchodů
 • realizace strojního čištění včetně zpracování rajonizace
 • organizaci a realizaci blokového čištění
 • rozmísťování odpadových košů (vč. stavebních prací)
 • výsyp a odvoz odpadků z košů
 • odstraňování následků dopravních nehod
 • nárazové úklidy vyvolan­é mimořádnými výkyvy počasí, mimořádnými akcemi apod.
 • zajištění nezbytného úklidu města ve dnech pracovního klidu
 • napouštění bazénů
 • čištění městských kašen
 • likvidace psích exkrementů vysáváním
 • v zimním období posyp inertním nebo chemickým materiálem, pluhování komunikací, prodej a dovoz posypového materiálu pro občany a podnikatelské subjekty za účelem posypu chodníků
Čištění tel.: 585 700 017, 585 700 002
Zimní údržba tel.: 585 700 040, 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet