Dnes je 24. 6. 2024, 26. týden - SUDÝ

Výstavba a údržba veřejného osvětlení

Činnost provozovny je zaměřena především na práce na veřejném osvětlení a světelných signalizačních zařízeních . Nabídka provozovny platí v plném rozsahu i pro soukromé podnikatele a subjekty.

Provozovna VO a SSZ nabízí

 1. v obla­st­i VO
  • odstraňování ­zjištěných závad a poruch VO
  • výměny nesvítících světelných zdrojů a svítidel
  • údržba rozvaděčů RVO, RVOO, RVOS a práce spojené s provozem těchto rozvaděčů
  • zjišťování a odstraňování kabelových poruch VO
  • prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích
  • opravy stožárů VO (koroze apod.) vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic, rozvaděčů VO
  • opravy venkovního vedení VO
  • opravy VO při kabelových poruchách provizorním propojením
  • přeložky stožárů příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje provoz
  • montáže a opravy fotospínačů VO
  • kontroly kabelových propojení jednotlivých větví VO, zejména pak kaskádní pospojování
  • vyjadřování k projektové dokumentaci nově budovaného veřejného osvětlení a světelné signalizace v regionu města
  • údržba a opravy VO v podchodech a podloubích
 2. v oblasti SSZ
  • veškeré činnosti týkající se provozu SSZ vč. odstranění poruch, zajištění provozu, seřízení, celoplošné a komplexní služby i v subjektech soukromého a podnikatelského charakteru
 3. další činnosti
  • zajišťování přívodu el. energie do reklamních tabulí, hodin apod. ze zařízení VO a SSZ
  • zajištění přívodu el. energie pro tramvajové zastávky, přístřešky a automaty jízdenek
  • opravy a údržba slavnostního osvětlení historických objektů
  • zapůjčování mechanizmů pro zajištění veškerých výškových prací (např. opravy střech, prořezávky stromů apod.)

Telefon: 585 700 023, 603 192 545

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet