V uplynulém roce svezla společnost Technické služby města Olomouce, a.s. od občanů města Olomouce:
963 tun papíru
583 tun skla
371 tun plastů
25 tun nápojových kartonů

I když má množství vytříděných odpadů stoupající tendenci, stále dochází k jejich značnému znečištění nekázní některých spoluobčanů, kteří vloží do nádob na tříděný odpad i to co tam nepatří. To má za následek mimo jiné i zvýšené náklady na řádné dotřídění separovaných odpadů.

Co do tříděných odpadů patří a co ne:

PAPÍR
PATŘÍ
- noviny a časopisy
- kancelářský papír, sešity
- balící papír, reklamní letáky
- knihy, prospekty, katalogy
- krabice, karton, lepenka
NEPATŘÍ
- použité pleny a hygienické potřeby
- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
- úhlový (kopírovací), povoskovaný papír
- nápojový karton (obaly od mléka
a jiných nápojů - sbírá se do samostatných nádob)

SKLO

- láhve od nápojů, skleněné nádoby
- skleněné střepy - tabulové sklo

- sklo s drátěnou vložkou
- automobilová skla, televizní obrazovky, monitory PC
- plexisklo, zrcadla, keramika a porcelán

PLASTY

- obalové láhve z plastů - PET láhve
- folie všech druhů a barev
- igelitové sáčky, tašky, pytle
- plastové přepravky všech druhů a barev
- duté obaly a kelímky

- láhve a nádoby od nebezpečných látek (olejů, chemikálií, barev apod.)
- lino, novodurové trubky, bakelit, plexisklo
- polystyrén

NÁPOJOVÝ KARTON

- vícevrstvé obaly od nápojů (mléko, džusy apod.)