Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. úspěšně zvládla v závěru měsíce října 2006 dozorový audit zavedených systémů environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Prakticky to znamená, že certifikační orgán, spol. CERTLINE, s.r.o., shledal, že společnost Technické služby města Olomouce, a.s. provádí jednotlivé činnosti v souladu s ustanoveními příslušných výše uvedených norem a v souladu s vyhlášenou „Politikou ochrany životního prostředí“ a „Politikou jakosti“.