V podzimní části roku 2005 a v jarním období (duben, květen, červen) 2006 byl společností Technické služby města Olomouce, a.s. proveden zkušební provoz nedělních směn ve sběrových dvorech v době od 9 do 13 hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že po dobu pěti měsíců zkušebního provozu byly sběrový dvůr Neředín a sběrový dvůr Chelčického využity v průměru čtyřmi občany za každou neděli, byl zkušební provoz ukončen a nepředpokládá se v dalším období poskytování zmíněné nedělní služby.