Letošní zima byla nezvykle nepříznivá a především dlouhá.
Technické služby města Olomouce, a.s. se na ní podílely s celkem 177 pracovníky a 57 ks techniky, vysypáno bylo celkem na 2 731 tun posypového materiálu. Jen pro představu, během jedné směny, která v tomto období činila 12 hodin, bylo propluženo 200 km tras a ručně uklizeno 8 km chodníků. Pro zajímavost uvádíme ještě jedno číslo – 3 500 tun. Přesně tolik bylo odvezeno sněhu zejména z míst, kde již nebylo možné sníh shrnovat na okraj vozovek či chodníků, zejména z centra města.
Společnost nasadila na řádné provedení zimní údržby veškeré dostupné síly a prostředky.