Společnost v r. 2005 rozšířila ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce o dalších 38 počet stanovišť na tříděný sběr.
V únoru 2005 došlo na území města Olomouce k navýšení četnosti svozu plastů na dvojnásobek z důvodu neustálého přeplnění odpadových nádob. Tímto opatřením se společnosti podařilo tento problém značně eliminovat.
V závěru roku byl pak zkušebně zaveden svoz odpadů ve druhé směně ve městě Olomouci a v průběhu měsíce listopadu byl zkušebně zaveden nedělní provoz na sběrových dvorech. V roce 2006 předpokládá společnost Technické služby města Olomouce, a.s. zavedení
- od měsíce ledna svoz nápojových kartonů i z ostatních obcí a tím se stává první svozovou firmou, která ve své svozové oblasti (cca 140 tis. obyvatel) provádí svoz všech složek tříděného sběru,
- v průběhu 1. čtvrtletí ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. zahájení rozborů vzorků komunálních odpadů a to jak ze sídlištní zástavby, tak i ze zástavby rodinných domů,
- zahájení zkušebního sběru bílého skla ve vytypovaných částech města Olomouce. Na vybraná stanoviště již byly rozmístěny nádoby na tříděné sklo bílé barvy. Na základě získaných zkušeností bude následně ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce rozhodnuto o případném zavedení odděleného sběru bílého skla i v dalších částech města,
- zavedení svozu biologicky rozložitelného odpadu v rámci projektu "Svoz biodegradabilních odpadů z městské části Radíkov",
- zkušební nedělní provoz sběrových dvorů v jarních měsících,
- rozšíření druhé směny svozu odpadů ve městě Olomouci v návaznosti na optimalizaci svozových tras.