Společnost v těsné spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce zahájila přípravu pilotního projektu na opětovné zavedení odděleného sběru bílého a barevného skla. V uplynulých dnech došlo k vytypování stanovišť, na která bylo rozmístěno prvních 40 ks sklolaminátových kontejnerů (zvonů) bíle barvy na bílé sklo dodaných společností EKO-KOM, a.s.
Hlavními důvody, které vedly k tomu, že dochází opětovně k zavádění odděleného sběru bíleho a barevného skla jsou
- požadavek zpracovatelů (skláren) na dodávky bílých střepů
- zkvalitnění třídění odpadů ve městě Olomouci.
Pro řádné třídění skla je nutné si připomenout, co do kontejnerů na tříděné sklo patří a co ne:
- do tříděného skla patří skleněné láhve od nápojů a skleněné nádoby roztříděné podle barev, tabulové sklo (to patří pro své složení do barevného skla)
- do tříděného skla nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plexisklo, obravovky, monitory od PC, láhve od chemikálií.
Z vytříděného skla se opět vyrábějí skleněné výrobky. Recyklací se dá ušetřit až 90% surovinových zdrojů potřebných pro výrobu skla.