Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. oznamuje svým obchodním partnerům, že od 1.3.2007 zřizuje nové pracoviště „OBCHODNÍ ÚSEK - ZÁKAZNICKÉ CENTRUM“ v ulici Křivá 12 v Olomouci (viz mapka).

1173205409_78

Na uvedeném místě vyřídíte záležitosti obchodního charakteru
  • uzavření smlouvy na odvoz odpadů
  • objednání služeb společnosti s výjimkou objednání velkoobjemových kontejnerů. Tuto službu nadále objednáte na provozovně Odpadového hospodářství v ul. Zamenhofova 783/34

Provozní doba 7:00 - 11:15 hod a 11:45 - 15:00 hod.
Telefon
- objednávky, smlouvy, fakturace 585 205 900, 902
- vedoucí úseku 585 205 903


Fax 585 204 746