Představenstvo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. na základě tříkolového výběrového řízení, jmenovalo s účinností od 1.2.2007 ředitelem společnosti Bc. Miroslava Petříka. Výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím specializované agentury a jeho součástí byla analýza personálních dokumentů uchazečů, psychologické posouzení osobnostních a manažerských předpokladů a dovedností a výběrový pohovor.Představenstvo současně zrušilo pověření řízením společnosti pro Ing. Jiřího Fryce, který bude nadále vykonávat funkci provozního náměstka a.s.