Svoz vánočních stromků z území města Olomouce zahájily Technické služby města Olomouce, a.s. v pondělí 7.1.2008, kdy většina lidí již začala stromečky odstrojovat. Stromky je třeba dát k odpadovým nádobám tak, aby nebránily jejich svozu. Svozy budou probíhat dvakrát týdně, případně operativně dle momentální situace. Vánoční stromky budou po předchozí dohodě končit ve výtopně na biomasu v ZOO Sv. Kopeček. V roce 2007 bylo odvezeno více než 14 tun stromků.