Společnost zahájila práce na odstranění škod způsobených vichřicí, která se nad Olomoucí přehnala předcházející víkend. Největší objem prací připadl na provozovnu veřejné zeleně, která likvidovala škody způsobené především na porostech stromů. Pracovníci od pondělního rána (3.3.) likvidovali popadané větve po celém území města (Tř. 17. listopadu, parčík Hraniční, ul. Hněvotínská, Tržnice apod.). Dále se odstraňují nahlášené vyvrácené stromy: smyčka I. P. Pavlova (Sambucus), Tř. Míru (mladý strom akátu), Dobrovského – park pod letním kinem (topol), M. Horákové (škumpa), Nedvězí (bříza). Díky údržbě dřevin v minulých letech (vykácení havarijních, suchých a nemocných stromů, provedení zdravotních a odborných ořezů) byly škody na veřejné zeleni minimalizovány.

Vichřice také poškodila sloupy veřejného osvětlení ve Slavoníně, na ul. Velkomoravská a Přerovská. Na některých úsecích komunikací a veřejných prostranstvích se provádí opakované čištění. Došlo také k vážnému poškození ochranných sítí (zábradlí) na silničním nadjezdu v Olomouci – Černovíře, který byl následně z bezpečnostních důvodů uzavřen, přičemž na základě výsledků místního šetření a odborných posudků bude rozhodnuto o dalším postupu. Bylo poškozeno asi 15 svislých dopravních značek, které byly zajištěny a bude provedena jejich oprava. Vlivem zvýšené hladiny řeky Moravy došlo pravděpodobně k poškození klapky na dešťové kanalizaci s přečerpávací stanicí v Chomoutově. Revize kanalizace a oprava klapky bude provedena po snížení hladiny vody.

Topol___Dobrovskeho1

Ul. Dobrovského - topol

 

briza_nedvezi

Nedvězí - bříza