Technické služby města Olomouce, a.s. pořádají v Olomouci v areálu hotelu Flora dvoudenní zasedání valné hromady Sdružení veřejně prospěšných služeb které doprovází výstava techniky a služeb pro odpadové hospodářství, údržbu komunikací, veřejného osvětlení a zeleně. Jednání zahájil poslanec parlamentu ČR a bývalý primátor Olomouce Ing. Martin Tesařík. Členy sdružení je více než 100 organizací zabývajících se komunálními službami a technikou.

 

svps1 

svps2 

svps3