Technické služby města Olomouce, a.s.
a Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce
vyhlašují školní soutěž ve sběru vytříděného papíru

VOLÁ TAPÍR, TŘIDŤE PAPÍR!


V rámci kampaně propagující třídění papíru „Jakpak dopad odpad?“

Termíny pro soutěž:

Termín vyhlášení soutěže:
1.5. 2008
v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci
(Součást programu Ekologických dnů Olomouc)

Uzávěrka pro přihlášení škol bude 15. května 2008,

e-mailem na: info@slunakov.cz,
První etapa soutěže bude ukončena v červnu 2008.

Odměny:

První tři školy, které vytřídí a odevzdají nejvíce papíru na žáka získají odměnu:
1. 15000,- Kč
2. 10000,- Kč
3. 8000,- Kč


Dále budou odměnění koordinátoři sběru na školách

(1. umístěná škola 2000,- Kč, 2. a 3. umístěná škola 1000,- Kč).

Všechny zúčastněné školy obdrží za každých 100 kilogramů odevzdaného papíru finanční příspěvek (v předem stanovené výši).

Vítězná škola bude odměněna putovním pohárem, který bude řediteli slavnostně předán ve škole i na pravidelném setkání ředitelů škol.

Školy budou propagovány na internetových stránkách SmOl, TSMO a Sluňákova.

Oceněn bude také žák, který odevzdá nejvíce papíru, pokud jej škola nahlásí organizátorům soutěže.

Každý žák, který odevzdá vytříděný papír, dostane drobný dárek.

Konkrétní pokyny k soutěži obdrží školy po svém přihlášení.