Technické služby města Olmouce, a.s., zastoupené osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele vás vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Chválkovice - stavební úpravy objektu A+B, vestavba D1" Stav_upravy_Chvalkovice_oznameni.pdf