Technické služby města Olmouce, a.s., zastoupené osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele vás vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Chválkovice - stavební úpravy objektu E" Stavebni_upravy_Chvalkovice_objE_prip_.pdf