Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky odpadových nádob
Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto: