Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla s lineárním stlačováním.
Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto:
CPV: 34144510-6 Vozidla na odpadky
 VZ, svoz voz - výzva k podání nabídky.doc