slunakov                                                             olomouc_logo

                           Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.                                  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ           

                           Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou                                                        MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE     

                           tel.: 585 378 345

                           www.slunakov.cz

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. ve spolupráci s Odborem životního prostředí MmOl a Centerm ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Sluňákov) vyhlásila v září 2008 soutěž pro školy ve sběru papíru s názvem VOLÁ TAPÍR, TŘIĎTE PAPÍR.

Podmínky soutěže jsou uvedeny na letáčku. (http://www.slunakov.cz/download/tapir.pdf)

Rádi bychom tuto soutěž koncipovali jako dlouhodobou s pravidelnou uzávěrkou v polovině dubna a vyhodnocením a odměněním nejlepších škol 1.5. v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci.

Proč jsme se rozhodli uskutečnit tuto soutěž

-            Technické služby města Olomouce jsou akciovou společností města. Mimo hospodářský výsledek je cílem této soutěže propojit mnoho dalších služeb v oblasti životního prostředí, čistoty města a svozu odpadů.

-            Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce se snaží o systematickou a koncepční  podporu škol v oblasti třídění odpadů. Jde nejen o přistavování a hrazení odpadových košů a kontejnerů na tříděný sběr, ale také o sběr použitých baterií (budeme velmi rádi, když se do sběru baterií prostřednictvím Sluňákova také zapojí další školy, zatím jsou v Olomouci pouze tři a to je škoda). Odbor ŽP finančně zaštiťuje mnoho součástí zajištění sběru a třídění odpadů v Olomouci na školách i ve veřejném prostoru. 

-            Sluňákov dlouhodobě spolupracuje se školami v oblasti odpadů. Pomáhali jsme ve velkém množství škol zavádět systém tříděného sběru odpadu. Tento projekt navazuje, a je součástí, dlouholeté spolupráce se školami v oblasti odpadového hospodářství (metodické materiály, školení učitelů, odpadové kampaně, školní programy o problematice odpadů pro školy).

Cilem projektu je podpora třídění odpadů na školách ve spojení s mnoha dalšími aktivitami v oblasti ekologického vzdělávání.

K 10.12.2008 byly do soutěže přihlášeny tyto školy:

Základní škola a mateřská škola Olomouc, Gorkého 39

Fakultní základní škola Olomouc, Helsinská 6

Základní a mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17

Základní a mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21

Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1

Střední průmyslová škola strojnická, Tř. 17. listopadu

Slovanské gymnázium Olomouc, Jiřího z Poděbrad 13