Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují občany města Olomouce, že na sběrných dvorech v Neředíně a v Hodolanech není možné odevzdávat použité pneu a stavební odpad! Tyto odpady je možné odevzdat pouze na SD pro podnikatele (Olomouc - U Panelárny 2) za poplatek.