Ve dnech 7. a 8.3.2009 bude probíhat 1. etapa stěhování tzv. těžkých provozů do nového areálu TSMO, a.s. při ulici Libušina v Olomouci - Chválkovicích. Stěhování konkrétně provozovny odpadového hospodářství se uskuteční ve dnech pracovního klidu, aby byl minimalizován dopad na průběh činností, které jsou zajišťovány naší společností. Telefonní čísla technicko-hospodářských pracovníků včetně spojovatelky (585 700 000) zůstávají nadále v platnosti. Koncem následujícího týdne (13.-15.3.) bude přestěhována také provozovna dopravy a mechanizace.

Vedení společnosti vč. ekonomického úseku a provozovny veřejného osvětlení, veřejné zeleně a místních komunikací budou nadále sídlit na ulici Zamenhofova a obchodní úsek zůstává na ulici Křivá.

Vedení TSMO, a.s.

popis příjezdu + mapa