Ke dni 25.3.2009 je přestěhována provozovna dopravy a mechanizace do nového areálu TSMO, a.s. při ulici Libušina v Olomouci – Chválkovicích, kde již od 9.3.2009 sídlí i provozovna odpadového hospodářství. Telefonní čísla technicko-hospodářských pracovníků včetně spojovatelky (585 700 000) zůstávají nadále v platnosti.

Vedení společnosti vč. ekonomického úseku a provozovny veřejného osvětlení, veřejné zeleně a místních komunikací budou nadále sídlit na ulici Zamenhofova a obchodní úsek zůstává na ulici Křivá.

Vedení TSMO, a.s.

popis příjezdu + mapa