V našem městě se, jako každoročně, konají ekologické dny. Jejich součástí je i eko jarmark, který se koná na Horním náměstí. Naše společnost byla opět u toho. Nejen, že úklid byl na našich bedrech,ale jako jeden z důležitých sponzorů, měla naše společnost reklamní stánek přímo na náměstí. Zde se děti formou různých soutěží učily třídit odpad, mohly si prohlédnout svozové vozidlo, vytříděný odpad a dozvěděly se mnoho zajímavého o likvidaci a třídění odpadů. K dispozici byly i propagační materiály společnosti. I vzhledem krásnému počasí byla tato akce velmi zdařilá.

1m__j_017