V říjnu roku 2008 byla Odborem životního prostředí (OŽP) Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s naší společností (TSMO) vyhlášena soutěž pro školy ve sběru starého papíru nazvaná „Volá tapír, třiďte papír“. Záměr byl prostý: systematicky podpořit a pozitivně ovlivňovat recyklaci odpadů ve městě Olomouci. Je to příklad svědčící o mimořádně aktivním přístupu  v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Díky podpoře OŽP a naší společnosti mohla také soutěž pokračovat i v době ekonomického ohrožení výkupu starého papíru zpracovatelskými firmami. Právě tato podpora, zajišťující smluvené ceny za sběr papíru, byla školami vysoce oceněna.

Naše společnost, v rámci této soutěže, školám garantovala uhrazení výhodných výkupních cen. Pracovníci TSMO zajišťovali přistavení kontejnerů a svoz odpadu ze škol, vážení a evidenci odevzdaného množství papíru. Svůj servis jsme školám nabízely k jejich plné spokojenosti.

Do soutěže se přihlásilo 12 škol (1 mateřská, dvě střední a devět základních). V období od října 2008 do dubna 2009 vybrali školáci přes 63 tun starého papíru. První tři školy, které nasbíraly nejvíce starého papíru, byly vyhlášeny na Ekojarmarku 1. 5. 2009 v 10:30 na Horním náměstí v rámci programu festivalu Ekologické dny Olomouc 2009. Putovní pohár a finanční dotaci 12000,-Kč za vítěznou ZŠ a MŠ Gorkého převzal učitel Jiří Marvan, který sběr na škole organizoval. Průměr na žáka této školy byl více jak 93 kg papíru. Nejvíce papíru mezi všemi zúčastněnými žáky na všech školách zajistil žák ZŠ Gorkého Daniel Grégr (1,5 t papíru). Druhá skončila ZŠ a MŠ v Nemilanech s odměnou 8000,-Kč a třetí byla MŠ Čapka Choda s odměnou 5000,- Kč. Odměněni též byli nejlepší sběrači papíru na všech zúčastněných školách a koordinátoři sběru odpadů z řad učitelů. Pro vítěznou školu byl vyroben putovní pohár, protože soutěž bude pokračovat i v příštím roce. Organizátoři věří, že se do ní přihlásí i další, dosud váhající školy v Olomouci.

Výsledky soutěže v tabulce

Pořadí

Škola

Počet žáků

Celkem (kg)

Průměr / žák(kg)

1.

ZŠ a MŠ Olomouc,Gorkého 39

176

16 940

96,3

2.

ZŠ a MŠ Olomouc, Nemilany,Raisova 1

214

 7 392

34,2

3.

MŠ Čapka Choda

75

1 800

24

4.

Fakultní škola Olomouc, Helsinská 6

215

4 040

18,8

5.

SPŠ Strojnická Olomouc, Tř.17.listopadu

367

6 340

17,3

6.

ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17

474

7 120

15

7.

Slovan.gymnázium Olomouc,Tř.J.z Poděbrad

1022

10 320

10,1

8.

Fakultní základní škola, Terrerovo nám.

362

3 500

9,7

9.

Fakultní základní škola Dr.Milady Horákové a MŠ Olomouc, Rožňavská

464

4 080

8,8

10.

ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1

240

1 820

7,6

Mimo soutěž (přihlášeni po termínu)

ZŠ Hněvotín

121

5 980

49,4

ZŠ a MŠ Logopedická

138

380

2,8