Olomouce je největším městem na Moravě, které se zapojilo do projektu pořádaného společností ASEKOL a rozmístilo na svém území 20 stacionárních kontejnerů na drobné elektrospotřebiče. Občané tak již nemusí s drobnými elektrospotřebiči na sběrné dvory, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Vývoz těchto kontejnerů zajišťují Technické služby města Olomouce, a.s.

Stacionární kontejnery jsou určené pro drobné elektrozařízení, jako jsou např. rádia, telefony, kalkulačky, drobné počítačové komponenty, kazetové a CD přehrávače, MP3 přehrávače apod. Do kontejnerů naopak nepatří televizory a monitory, zářivky, úsporné žárovky a baterie.

Více informací, včetně rozmístění kontejnerů na http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2008100903

kontejner_elektroodpad_logo_asekol