Technické služby města Olomouce, a.s. ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce během letošního roku zabezpečují sběr, svoz a využití bioodpadu v Olomouci. Bioodpad je shromažďován ve hnědých specielně upravených (provětrávaných) bionádobách o velikosti 240 litrů. Tyto bionádoby jsou umístěny k rodinným domům ve vybraných lokalitách města Olomouce. Pravidelný svoz bioodpadu probíhá pravidelně ve středu jednou za 14 dní. Občanům je tato služba poskytována zdarma. V příštích letech se plánuje rozšíření této služby do dalších částí města Olomouce.

Z organizačních důvodů byl změněn termín svozu bioodpadu na  Novém Světě na středu v sudý týden (dle kalendáře).

Nové rozdělení svozových lokalit:

Sudé týdny - středa:

Neředín, Nový Svět, Chomoutov

1.4.

15.4.

29.4.

13.5.

27.5.

10.6.

24.6.

8.7.

22.7.

5.8.

19.8.

2.9.

16.9.

30.9.

14.10.

28.10.

11.11.

25.11.

Liché týdny – středa:

Radíkov, Lošov, Svatý Kopeček, Lazce

8.4.

22.4.

6.5.

20.5.

3.6.

17.6.

1.7.

15.7.

29.7.

12.8.

26.8.

9.9.

23.9.

7.10.

21.10.

4.11.

18.11

Co patří do nádoby pro bioodpad?

 • tráva, drny, listí, piliny
 • zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
 • shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče
 • odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované)
 • zbytky ze zeleniny
 • spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)
 • pytlíky od čaje, zbytky kávy, skořápky z vajec
 • jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)

Do nádob prosím nedávejte:

 • tekuté zbytky jídel, oleje
 • maso, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Pokud bydlíte v některé z uvedených lokalit a stále nejste zapojeni do systému svozu bioodpadu, více informací Vám poskytne na odboru životního prostředí pan Petr.Swaczyna@olomouc.eu,                       tel. 588 488 335 nebo 588 488 332 nebo na www.olomouc.eu.

Pokud máte otázky týkající se vývozu (např. nevyvezená nádoba), volejte TSMO, a.s. - 585 700 035.