Předmětem veřejné zakázky je dodávka telekomunikačních služeb – mobilní hlasové, textové a datové služby.

Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto: CPV: 64212000-5

VZ, mobil - výzva k podání nabídky

VZ, mobil - zadávací dokumentace
VZ, mobil - krycí list
VZ, mobil - stanovení nabídkových cen