Ve dnech 21. – 23. 5. 2010 vypomáhali pracovníci Technických služeb města Olomouce, a.s. z provozovny odpadového hospodářství při odstraňování následků povodně v obci Troubky.
Zajišťovali po celý víkend odvoz odpadů ramenovým nakladačem na skládku Žeravice. Celkem vozidla TSMO, a.s. na skládku odvezla 46,5 tuny objemného odpadu. Další zaměstnanec společnosti – provozovny veřejné zeleně, který působí jako velitel dobrovolných hasičů v Oplocanech,  pracoval uplynulý týden pro krizový štáb v Troubkách.