Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují "Podzimní sběrové soboty 2010". Akce začíná v sobotu dne 18. září 2010 a končí v sobotu dne 20. listopadu 2010, podrobný harmonogram sběrových sobot najdete zde.
Občané našeho města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho odstranění. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitý jedlý olej, domácí vyřazené elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.), zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek apod.)a organický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen s­amostatný kontejner. Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají.
Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet navlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto vyhrazeném čase.