Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce zajistily v průběhu roku 2010 nová stanoviště na tříděný odpad. Šlo především o vybudování zpevněné plochy, aby odpadové nádoby na papír, sklo, plasty a nápojové kartony nebyly umístěny na komunikaci, kde tvořily překážku projíždějícím vozidlům. Na akci byly použity finanční prostředky, které město Olomouc dostalo za množství vytříděných složek z komunálního odpadu od společnosti EKO-KOM.

Hrachoviska 

Jednalo se o tyto lokality: Boženy Němcové, Škrétova, Svornosti, Žilinská, Na Vozovce, Kmochova, Terrerovo nám., I.P.Pavlova, Jánského, Kyselovská (u cihelny) Ručilova, Na Struze, Hrachoviska (na snímku), Dalimilova, Baarova, Chválkovická, Veverkova.