Od loňska se po novele zákona o pozemních komunikacích starají o zimní údržbu městských silnic a chodníků sama města. V Olomouci to mají na starosti Technické služby města Olomouce (TSMO). Seznam ulic, kde město nebude provádět zimní údržbu chodníků, najdou lidé na internetu.

IMG_8707 

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje povinnost, aby se o chodníky postaral jejich vlastník. Městu Olomouc tak oproti předloňským 120 kilometrům přibyla odpovědnost za 340 kilometrů chodníků. Z nich zůstane 26 kilometrů, které se udržovat nebudou. Tyto úseky v méně frekventovaných lokalitách budou označeny speciálními cedulemi, že se neudržují. Podrobné mapky k zimní údržbě najdou zájemci na webových stránkách www.tsmo.cz.

„Začátkem října jsme předali na magistrát návrh Operačního plánu zimní údržby, do kterého jsme zapracovali připomínky a náměty komisí městských částí, podnikatelských subjektů i občanů,“ říká ředitel TSMO Miroslav Petřík. „Plán předpokládá provádění zimní údržby vozovek na místních komunikacích v délce 285 kilometrů. Tyto silnice jsou z hlediska dopravní důležitosti rozděleny do tří stupňů. První stupeň důležitosti zahrnuje veškeré linky MHD, druhý stupeň společensky a dopravně důležité komunikace a ostatní vozovky jsou ve třetím stupni,“ vysvětluje ředitel Petřík.

Podobně i chodníky ve městě Olomouci jsou podle Operačního plánu zimní údržby rozděleny do 27 tras. „Z hlediska ochrany životního prostředí bude posyp chodníků přednostně prováděn inertním materiálem a vždy bude upřednostňováno odstranění sněhu plužením,“ zdůrazňuje Miroslav Petřík. Zvláštní trasy s přednostní údržbou se týkají zastávek MHD, chodníků u ZŠ a MŠ, chodníků u domů s byty pro seniory a zdravotně postižené a u institucí zaměřených na zdravotně postižené a seniory.

TSMO stihlo také doplnit vybavení potřebné techniky a opravit stávající mechanizaci. K dispozici budou například sypače Renault a Liaz, tři traktory s radlicí, multikáry, ruční frézy a mnoho další techniky. Navíc v případě potřeby využijí TSMO také volné kapacity jiných provozoven, v okrajových částech města jsou zajištěné služby subdodavatelů. Za extrémního sněžení se počítá s mimořádnou výpomocí.

 Zdroj: Radniční listy 11/2010