Ve středu 5. 1. 2011 byl ve městě Olomouci zahájen samostatný svoz vánočních stromků, který bude probíhat každou středu až do konce měsíce ledna. Vzhledem k předpokládanému množství stromků bude proveden navíc mimořádný odvoz v pondělí 10. ledna a další podle aktuální potřeby. Technické služby města Olomouce žádají občany, aby vánoční stromky odkládali k popelnicím a kontejnerům na směsný odpad. Stromky budou odváženy do nově zřízené kompostárny v Křelově k dalšímu zpracování. V loňském roce bylo takto svezeno z území města Olomouce více než 20 tun vánočních stromků.