Veškeré nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zveřejňovány v souladu s ustanoveními zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v IS VZ - uveřejňovacím subsystému (www.isvzus.cz), příp. na profilu zadavatele (zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení). Adresa profilu zadavatele je www.e-zakazky.cz.