Speciální hnědé popelnice byly v roce 2010 rozmístěny již ve 14 městských částech, ve kterých proběhl o 16 až 18 svozů ve čtrnáctidenních intervalech při průměrném množství 14 tun bioodpadu  na jeden svoz. Celkem tak  bylo svezeno více než 1200 tun odpadu, který by jinak bez možnosti dalšího využití skončil v běžné popelnici,  případně v horším případě někde na černé skládce na okraji obce.  Celkem se zapojilo více než dva tisíce domácností , takže se v průměru z jedné nádoby vyvezlo více než 550 kg bioodpadu za rok, jenž vzhledem k téměř bezchybnému třídění obyvateli  mohl být využit v kompostárně. Díky odvětrávacímu systému bionádob a probíhajícím procesům se navíc významně  již před vlastním svozem snížila hmotnost sváženého odpadu.

Pro všechny obyvatele, kteří již nyní mají bionádobu u svého domu, proběhl od 14. do 19. února mimořádný zimní svoz, díky němuž bylo sebráno dalších více než 13 tun bioodpadu.

Pro rok 2011 připravilo město Olomouc díky získané dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve spolupráci s TSMO, a.s. rozšíření projektu do rodinné zástavby na celém území města. Veřejnost bude od konce února podrobně informována prostřednictvím široké kampaně v médiích a na internetu.