Odbor životního prostředí magistrátu spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. (TSMO) organizují a zabezpečují „Jarní sběrové soboty 2011“.  Akce začíná již v sobotu 26. března a končí v sobotu 4. června. Občané našeho města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad, a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci.

Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitý jedlý olej, domácí elektrospotřebiče (ledničky, pračky,  televizory, rádia, PC apod.), zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie, zářivky apod.) a  bioodpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. Kontejnery budou na stanoviště přistaveny vždy v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny. Pracovníci Technických služeb důrazně žádají spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto vyhrazeném čase.

Aktuální harmonogram sběrových sobot najdete zde.