Statutární město Olomouc ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. rozšiřuje od letošního roku systém svozu bioodpadu do všech městských částí. Hlavním impulzem pro tento krok jsou nejen požadavky legislativy v oblasti odpadového hospodářství, ale především pozitivní ohlasy občanů z lokalit, kde třídění bioodpadu již probíhalo v minulém období.

Se zavedením svozu bioodpadu je spojena změna četnosti svozu směsného komunálního odpadu (SKO). Svoz SKO bude celoročně stanoven na 1x za 14 dní, přičemž se nebudou měnit stávající svozové dny SKO v jednotlivých ulicích. Omezení četnosti svozu SKO se bude týkat i občanů, kteří se do svozu bioodpadu nezapojí! (Výjimkou budou pouze lokality s většími bytovými domy, panelová sídliště a historické centrum města.)

U rodinných domů, kde po omezení svozu SKO nebude dostačovat kapacita stávající popelnice, bude tato situace řešena individuálně na základě žádosti přidáním další nádoby nebo výměnou za větší. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že upravený systém svozu – střídavý svoz SKO a bioodpadu (s dalším rozšířením možností tříděného sběru) - je funkční a efektivní.

Nový systém sběru bioodpadu umožňuje zbavit se jednoduše organických zbytků ze zahrady a kuchyně (tráva, listí, zbytky zeleniny a pod.). Pro jejich uložení slouží speciální nádoby - biopopelnice, které občané (ti, kteří se doposud do projektu nezapojili) obdrží zdarma.

BIOpopelnice jsou v rámci místního poplatku za komunální odpad bez dalších výdajů pravidelně vyváženy. BIOpopelnici lze objednat prostřednictvím on-line formuláře na adresewww.olomouc.eu/bio. Jednoduchou žádost lze podat také dalšími způsoby: poštou, e-mailem (petr.swaczyna@olomouc.eu) nebo i telefonicky (588 488 335). O vyzvednutí biopopelnice u Technických služeb budou žadatelé následně informováni.